Chào mừng đăng nhập khu hội viên
Số tài khoản
Mật khẩu
Mã xác nhận
         
Xin chào, số tài khoản đăng nhập của hệ thống là mã số hội viên, lần đầu tiên đăng nhập, mật khẩu cài đặt sẵn là 4 số cuối của số CMND hoặc mã số doanh nghiệp, hội viên lần đầu đăng nhập nhớ vào khu hội viên sửa đổi mật khẩu
Cài đặt mật khẩu không nên sử dụng ngày sinh, số điện thoại, các chữ số dễ bị phá giải, để bảo vệ an toàn thông tin của quý khách. Cài đặt mật khẩu là 10 ký tự, chữ và số, xin vui lòng chú ý sự khác biệt của chữ in hoa và chữ thường
Khi sử dụng máy tính của cá nhân hoặc công ty, kiến nghị không lưu giữ mật khẩu trên trang web, khi rời khỏi chỗ ngồi hoặc hoàn thành giao dịch nên đăng xuất ngay. Nếu sau khi đăng nhập để trong trạng thái chờ 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất.
HONG DA GLOBAL