DANH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN CHẤM DỨT HIỆU LỰC

STT

HỌ TÊN NHÀ PHÂN PHỐI

MÃ SỐ NPP

NGÀY CẤP THẺ

NGÀY CHẤM DỨT HIỆU LỰC

1

ĐỖ THỊ TOÀN HẠNH

HM1730001

16/4/2019

10/6/2019

2

NGUYỄN PHƯỚC MINH

HM1730004

16/4/2019

10/6/2019

3

LÊ QUANG HỌC

HM1750001

16/4/2019

10/6/2019

4

LƯU THỊ NGỌC LOAN

HM1750002

16/4/2019

10/6/2019

5

LÊ PHƯƠNG MINH NGUYỆT

HM1750003

16/4/2019

10/6/2019

6

TRƯƠNG PHƯƠNG BẮC

HM1770003

16/4/2019

10/6/2019