QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

1. Quy trình đặt hàng

  1. Hội viên có thể đặt hàng trực tiếp tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty. Sau đó cung cấp Mã số Hội viên và số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua cho nhân viên bán hàng;
  2. Nhân viên bán hàng nhập Mã số Hội viên và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng;
  3. Xác nhận thông tin đơn hàng với Hội viên, bao gồm: họ tên và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiền, điểm PV, BV;
  4. Nhân viên bán hàng kiểm tra hàng hóa nếu có thì xác nhận với Hội viên..

2. Trình tự, thủ tục thanh toán

  1. Nhân viên bán hàng in đơn đặt hàng và thu tiền. Đơn đặt hàng được in thành 02 đơn;
  2. Hội viên thanh toán tiền theo đơn đặt hàng. Sau đó, Công ty đóng dấu xác nhận “Đã thu tiền” vào 02 đơn đặt hàng. Công ty giữ 01 đơn,  Hội viên giữ 01 đơn và cầm đơn đặt hàng vào kho lấy hàng.

3. Giao nhận hàng

3.1. Bộ phận kho sau khi phát hàng cho khách theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng thì đóng dấu “Đã phát hàng” lên đơn đặt hàng;

3.2. Bộ phận kế toán cung cấp hóa đơn cho Hội viên khi Hội viên đã trả tiền và lấy hàng.

4. Gửi lại hàng

Trong trường hợp Hội viên gửi hàng hóa tại Công ty mà không nhận hàng hóa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội viên thanh toán tiền mua hàng, Công ty sẽ hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho Hội viên.