QUY TRÌNH Đổi, Trả lại và Mua lại Hàng HÓA và trả lẠI TIỀNCHO HỘI VIÊN BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Đổi trả hàng hóa

1.1. Công Ty phải đổi hàng hóa đã bán cho Hội viên khi hàng hóa đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hàng hóa còn hạn sử dụng;
 • Hàng hóa bị lỗi do sản xuất (nghĩa là nguyên nhân dẫn đến hàng hóa bị lỗi không xuất phát từ Hội viên);
 • Yêu cầu đổi lại được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hội viên nhận hàng;
 • Kèm theo hóa đơn mua hàng hóa cần đổi lại.
  1. Quy trình đổi hàng hóa

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng đã mua từ Công ty (bao gồm hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mãi) Hội viên yêu cầu Công ty đổi hàng hóa cần cung cấp cho Công ty:

 • Hàng hóa đáp ứng điều kiện được đổi theo quy định tại mục 7.1.1 Quy tắc hoạt động này;
 • Hóa đơn mua hàng tương ứng;
 • Thẻ thành viên, bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;
 • Đơn yêu cầu đổi hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin;

Bước 2: Trong thời hạn hợp lý các bên thỏa thuận, Công ty sẽ kiểm tra, xác minh thông tin hàng hóa mà Hội viên đổi có đáp ứng yêu cầu được đổi lại hay không và đưa ra phương án giải quyết ngay với Hội viên.

 1. Trả lại, mua lại hàng hóa

Công Ty phải mua lại hàng hóa đã bán cho Hội viên khi Hàng hóa đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hàng hóa còn hạn sử dụng;
 • Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem nhãn;
 • Yêu cầu trả lại được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hội viên nhận hàng;
 • Kèm theo hóa đơn mua Hàng hóa cần trả lại.

Quy trình thực hiện việc trả lại, mua lại và trả lại tiền cho Hội viên

Bước 1: Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng Hội viên có quyền đến trực tiếp Công ty để yêu cầu Công ty mua lại Hàng hóa. Theo đó, Hội viên cần cung cấp cho Công ty:

 • Đơn đề nghị trả/mua lại hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin;
 • Hàng hóa trả lại đáp ứng điều kiện được nêu tại mục 2.2.1 Quy tắc hoạt động này;
 • Hóa đơn tương ứng với số lượng hàng hóa yêu cầu trả lại;
 • Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của Hội viên.

Bước 2:

 • Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại hàng hóa hợp lệ, Công ty sẽ xem xét đơn yêu cầu mua lại hàng hóa, kiểm tra hàng hóa và thông báo cho Hội viên về việc chấp nhận mua lại hay không? Nếu không chấp nhận mua lại hàng hóa của Hội viên, Công ty phải nêu rõ lý do. Nếu như chấp nhận mua lại, Công Ty và Hội viên sẽ trao đổi thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Hội viên nhưng không thấp hơn 90 % số tiền mà Hội viên đã trả để nhận số hàng hóa đó;
 • Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Hội viên đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại;
 • Công ty có quyền thu lại từ những Hội viên khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại này;
 • Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Hội viên theo quy định tại Điều này.